Kaidah Mengkafirkan Pribadi

July 19, 2011 at 4:38 pm | Posted in aqidah, islam, jihadi | Leave a comment

Sebuah pengantar untuk mengenali lebih lanjut….

 

Pengantar

Sesungguhnya mengkafirkan merupakan salah satu syariat dalam islam. Bahkan mengkufurkan thoghut dan pelaku-pelaku kekafiran merupakan salah satu syarat agar syahadat sah. Allah berfirman dalam quran-Nya :

“Maka barang siapa yang kufur terhadap thoghut dan beriman kepada Alloh maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat.” (Al-Baqoroh: 256)

Syahadat yang pertama mengandung dua konsekuensi :

  • An-Nafyu artinya meniadakan peribadahan dari setiap apa yang diibadahi selain Alloh. Hal ini direalisasikan dengan meyakini batilnya beribadah kepada selain Alloh, meninggalkan peribadahan itu, membencinya, mengkafirkan pelakunya dan memusuhi mereka. Inilah yang dimaksud dengan mengkufuri thoghut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
  • Dan al-Itsbat artinya menetapkan peribadahan hanya untuk Alloh semata, dengan mengarahkan semua bentuk peribadahan hanya kepada Alloh semata.

Syaikh Muhammad at-Tamimi dalam Risalah Ma’na Ath-Thoghut, telah menyebutkan lima jenis thoghut. Beliau menyebutkan tatacara mengkufuri thoghut (lihat Majmu’atut  tauhid 10, Al Jami’ Al fariid 308) : “Adapun tata cara kufur terhadap thaghut itu adalah engkau meyakini bathilnya ibadah kepada selain Allah, engkau meninggalkannya, membencinya, mengkafirkan pelakunya dan memusuhi mereka itu.” Continue Reading Kaidah Mengkafirkan Pribadi…

Advertisements


Entries and comments feeds.